Unni Brandeby

Hör och härma 

– uttalsträning i svenska som andraspråk

 

Hör och härma är ett enkelt och lättillgängligt material för vuxna och ungdomar, användbart från sfi-nivån och uppåt.

Materialet vänder sig dels till lärare som hjälp vid handledning och träning i klassrummet, dels till studerande som vill jobba med sitt uttal helt på egen hand eller som extra träning utöver lektionerna i skolan.

Innehållet omfattar alla vokaler, och de konsonanter som brukar vålla besvär. Stor vikt läggs vid betoning, satsmelodi och talhastighet. Några korta berättelser och dialoger övar upp förmågan att uppfatta och återge naturligt tal. Fem resp. sex sånger avslutar häftet.

I båda böckerna är övningarna inlästa med paus för eftersägning. I Röda boken är även instruktionerna inlästa som stöd för studerande med lässvårigheter.

Nyhet: fri lyssning direkt i mobilen!

Hittills har ljudet endast funnits tillgängligt på cd-skivor som medföljt boken. Men cd-tekniken är på väg bort. Därför har jag nu (våren 2017) lagt ut ljudfilerna här på hemsidan. Se fliken Lyssna. Därmed kan man lyssna gratis direkt i mobilen! Höra och härma de svenska ljuden och den svenska språkmelodin överallt: på bussen, på promenaden, vid spisen…

I fortsättningen kommer böckerna att säljas med eller utan cd-skivor. Se under fliken Beställa för prisuppgifter.

Röda boken – lite lättare riktar sig till alla som just ska börja lära sig svenska och ännu har ganska litet ordförråd. Den är även tänkt för studerande som är ovana att läsa och skriva och inte är så studievana. Ordförrådet är mycket enkelt och vardagligt och förståelsen underlättas av rikliga illustrationer.

Modersmålsstöd:

Att få texten översatt till sitt modersmål hjälper nybörjaren att förstå inte bara orden man uttalar, utan också hur och varför man ska träna. 

Här på hemsidan finns ljudfiler till Röda boken, där svenskan kombineras med översättning till arabiska, engelska, kurdiska (sorani), kinesiska (mandarin), somaliska, persiska/dari, romane (arli) och vietnamesiska. Tigrinja kommer förhoppningsvis under hösten -17. 

När man jobbar med en övning och inte förstår alla ord, kan man enkelt klicka över till motsvarande spår på sitt modersmål. Se fliken Lyssna. Man kan också beställa översättningarna på cd.

Tips och tankar till läraren är ett litet häfte med lärarhandledning till Röda boken. Innehållet torde vara användbart även för lärare som använder Gröna boken.

Gröna boken – lite svårare riktar sig till studerande som redan har ett visst ordförråd (motsvarande c/d-nivå på sfi) och relativt god studievana. Den är också tänkt som en repetition, fördjupning och fortsättning för dem som tidigare arbetat med Röda boken.