Unni Brandeby

Hör och härma 

– uttalsträning i svenska som andraspråk

 

Hör och härma är ett enkelt och lättillgängligt material för vuxna och ungdomar, användbart från sfi-nivån och uppåt.

Materialet vänder sig dels till lärare som hjälp vid handledning och träning i klassrummet, dels till studerande som vill jobba med sitt uttal helt på egen hand eller som extra träning utöver lektionerna i skolan.

Innehållet omfattar alla vokaler, och de konsonanter som brukar vålla besvär. Stor vikt läggs vid betoning, satsmelodi och talhastighet. Några korta berättelser och dialoger övar upp förmågan att uppfatta och återge naturligt tal. Fem resp. sex sånger avslutar häftet.

I båda böckerna är övningarna inlästa med paus för eftersägning. I Röda boken är även instruktionerna inlästa som stöd för studerande med lässvårigheter.

FRI LYSSNING direkt i mobilen!

Fram till 2017 fanns ljudet endast tillgängligt på de cd-skivor som då följde med böckerna. Men cd-tekniken är ju på väg bort. Nu finns ljudfilerna här på hemsidan under fliken Lyssna. Man kan lyssna gratis direkt i mobilen. Höra och härma de svenska ljuden och den svenska språkmelodin överallt: på bussen, på promenaden, vid spisen…

Röda boken – lite lättare riktar sig till alla som just ska börja lära sig svenska och ännu har ganska litet ordförråd. Den är även tänkt för studerande som är ovana att läsa och skriva och inte är så studievana. Ordförrådet är mycket enkelt och vardagligt och förståelsen underlättas av rikliga illustrationer.

Modersmålsstöd till Röda boken

Att få texten översatt till sitt modersmål hjälper nybörjaren att förstå inte bara orden man uttalar, utan också hur och varför man ska träna. 

Här på hemsidan finns därför ljudfiler, där svenskan kombineras med översättning till arabiska, engelska, kurdiska (sorani), kinesiska (mandarin), somaliska, persiska/dari, romane (arli), ryska, tigrinja och vietnamesiska.

När man jobbar med en övning och inte förstår alla ord, kan man enkelt klicka över till motsvarande spår på sitt modersmål. Se fliken Lyssna.

Lärarhandledning till Röda boken

Det lilla häftet ”Tips och tankar till läraren” handlar om Röda boken, men torde vara användbart även för lärare som arbetar med Gröna boken.

Gröna boken – lite svårare riktar sig till studerande som redan har ett visst ordförråd (motsvarande c/d-nivå på sfi) och relativt god studievana. Den är också tänkt som en repetition, fördjupning och fortsättning för dem som tidigare arbetat med Röda boken.