Hör och härma

 

Svenska - Gröna Boken

Inläst av Unni Brandeby
Elin Nordgren och Björn Harström

Svenska - Röda Boken

Inläst av Unni Brandeby
och Björn Harström

Översättningar + svenska - Röda boken

Somaliska.

Översatt och inläst av
Osman Hosh.
I dialogerna även
Ayub Yassin

Engelska.

Översatt och inläst av

Claire Miller.

Vietnamesiska.

Översatt och inläst av

Liên Nörholt.

Kinesiska (mandarin).

Översatt och inläst av

Chunling Yu-Söderström.

Persiska/dari.

Översatt och inläst av

Abbas Rigi.

Romane (arli).

Översatt och inläst av

Ajten Berlafa.

Kurdiska/sorani.

Översatt och inläst av

Salar Mohamed.

Arabiska.

Översatt och inläst av

Reem Shat.

Tigrinja.

Översatt och inläst av

Dejen Kesete.

Ryska.

Översatt och inläst av: Evgenia Erixon